duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 70649 ha
Intravilan: 486 ha
Extravilan: 7163 ha
Populatie: 3788
Gospodarii: 1318
Nr. locuinte: 1430
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 8


Numele localitatilor aflate in administratie: Rosieşti, Rediu, Codrieni, Idrici, Gura Idrici, Gară Rosieşti, Valea lui Darie
Asezarea geografica:
În zona central-estică a judeţului Vaslui, lângă DN 24, pe DJ 244A, la 38 km faţă de municipiul Vaslui şi municipiul Bârlad
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Cultură mare
Zootehnie
Viticultură
Activitati economice principale:
Comerţ
Agricultură
Creşterea puilor pentru carne
Prestări servicii
Obiective turistice:
Biserica Sf. Nicolae - monument istoric în satul Gura Idrici
Pădure
Evenimente locale:
Ziua localităţii - în Duminica Mare
Facilitati oferite investitorilor:
Scutiri de impozite şi taxe în conformitate cu legea
Terenuri agricole de bună calitate
Forţă de muncă
Telefonie fixă şi mobilă
Proiecte de investitii:
Proiect de aducţiune cu apă, canalizare şi epurare în combinaţie cu asfaltare drumuri săteşti în valoare de 2,5 milioane euro
Asfaltare DC 47 în valoare de 65 milioane lei
Construcţie grădiniţă în satul Roşieşti
Construcţie şcoală în Valea lui Darie
Aducţiune de apă şi construcţie pod, 14 miliarde lei
Amenajare cămin de bătrâni de zi în satul Idrici
Amenajare spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii